Preslnenie a presvetlenie domu

Slnko a svetlo v miestnosti sú pre zdravé bývanie v dome veľmi podstatné. Venuje sa im veľmi málo pozornosti a pritom je to dôležitá a dosť zložitá téma.

Pokúsime sa popísať aspoň základné princípy, ako sa na túto tému pozeráme my pri projektovaní domov.

Veľkosť okien

Slovenská technická norma STN 73 4301 z roku 1998 popisuje, že okno do obytnej miestnosti by malo tvoriť minimálne 1/10 podlahovej plochy, čo zodpovedá veľkosti okien z tohto obdobia. Všetci poznáme staré domy s malými oknami, ktoré boli veľmi nekvalitné, čo sa týkalo tepelnej izolácie a tiež tesnosti.

V súčasnosti sa odporúča, aby okná zaberali aspoň 1/8 až 1/6 podlahovej plochy. (12,5 % – 16,6 %)

Dnešné okná dosahujú úplne iné izolačné vlastnosti. Kvalitné okná neprefukujú a nesálajú chlad. Priemerne majú okná tepelný odpor R = 1 m2 K/W. Pri takýchto tepelnoizolačných vlastnostiach sa nemusíme báť dávať ani veľké „francúzske“ presklenia.

Okná s izolačným dvojsklom však mali o 30-40 % horšie tepelnoizolačné parametre, kondenzovala vzdušná vlhkosť a voda stekala po skle. V tých lepších prípadoch iba pri ráme, kde bol tepelný most od dištančných rámikov. V súčasnosti pri izolačnom trojskle a pri nevodivých dištančných rámikoch z plastu už ku kondenzácii za bežných okolností nedochádza.

A tento technologický pokrok nám dáva možnosť omnoho viac otvoriť priestor veľkými oknami, aby mali miestnosti dostatok svetla a slnka.

Pre obývaciu izbu s kuchyňou a s jedálňou odporúčame, aby sa presklenie pohybovalo od 40 % do 50 % podlahovej plochy. Čiže obývacia izba veľkosti 30 m2 môže mať okno 12-15 m2, čo sú napríklad dve okná 3 m x 2,5 m. Jedno okno v obývacej časti, jedno v jedálni.

Pre izby detí a pre spálne odporúčame okná od 25 % do 35 % podlahovej plochy. Čiže izba 13 m2 má okno 3,9 m2, napríklad 2,4 m x 1,6 m, alebo francúzske okno 1,7 m x 2,4 m.

Takéto veľké okná vám zaručia, že v izbe je stále dostatok denného svetla. Radi tam budete tráviť čas, máte väčší kontakt s vonkajším prostredím, lepší výhľad a má to vplyv aj na vašu psychiku.  Čím je okno väčšie, tým má izba viac svetla, slnka, pekný výhľad von do záhrady, aj pobyt v izbe je príjemnejší a človeka upokojuje.

Orientácia okien na svetové strany

Na tému orientácie svetových strán existuje veľa odlišných názorov. 

Pri pasívnych domoch je napríklad dôležité, aby všetky veľké okná do obytných miestností boli orientované na juh, aby mal dom čo najviac pasívneho zisku. S ohľadom na energie by malo byť veľa presklenej plochy na sever a na východ, pretože od severu prúdi do domu pozitívna energia. A máme tu hneď dva protichodné názory.

Za bežných okolností, keď sa nenavrhuje pasívny dom, neberú sa do úvahy energie ani orientácia podľa svetových strán, sa okno nasadí podľa toho, ako sa hodí do miestnosti. A už jednotlivé miestnosti sa musia navrhovať na vhodné svetové strany.

My v návrhoch domov zohľadňujeme viacero parametrov. Všetky vyššie spomínané princípy majú svoju podstatu a treba urobiť kompromisy, aby návrh okien bol prirodzený a čo najvhodnejší.

VÝCHOD

Pre človeka je veľmi dôležité mať okná na východ, kde nás budí vychádzajúce slnko. Dodá nám energiu a je to čas, keď sme doma a môžeme to zažiť.

JUH

Južné slnko je veľmi vhodné pre deti, keď sú ešte malé a hrajú sa v izbe.

ZÁPAD

Tiež je dôležité mať okná aj na západ. Podvečer, keď človek príde z práce a do izby mu padajú slnečné lúče zapadajúceho slnka, vytvára to veľmi príjemné prostredie a atmosféru.

SEVER

Okná na sever majú veľké opodstatnenie najmä v lete, keď je slnko veľmi agresívne a sú veľké horúčavy. V tom čase máme väčšinu okien zatienených, aby sme eliminovali tepelný zisk a prehrievanie.

Často vidíme, že sa navrhujú veľké presklenia na juh do obývacej izby, pred ktorou je terasa. Zabúda sa však na to, že terasa sa využíva najmä v lete, na jar a na jeseň. A to sú obdobia, keď je veľmi slnečno a teplo. Práve v tom čase sa snažíme chrániť dom pred teplom a pred slnkom. Keď sú letné horúčavy, neprídeme domov a nejdeme si sadnúť na kávu na terasu, kde je rozpálená podlaha, horúco a suchý vzduch.

Ak máme terasu na sever alebo na východ, tam je poobede veľmi príjemne. Okno z obývacej izby s veľkým výhľadom na terasu a na dvor môže byť celé priehľadné a nepotrebuje ani tienenie.

Ako môžeme vidieť, nie je dobré držať sa jednej filozofie, ale vhodnej kombinácie. Keď sú okná na všetky svetové strany a vhodne umiestnené, dá sa vytvoriť dobré prostredie na bývanie, ktoré je aj zdraviu prospešné.

Tienenie

Samozrejme, veľké okná prinášajú v lete veľký tepelný zisk, ktorý treba limitovať. A v zime väčšie tepelné straty, s ktorými tiež treba počítať. Zimný režim nie je až taký podstatný, pretože dnešné tepelné straty sú veľmi malé vďaka ostatným konštrukciám. Leto je väčší problém, keďže bez kvalitného tienenia by sa dom prehrieval. Tepelný zisk treba eliminovať, aby sa celý rok dosahovala komfortná teplota v dome. Na to slúži viacero prvkov.

Vonkajšie žalúzie, alebo rolety

Sú najbežnejšou formou tienenia. Dôležité je, aby boli vonkajšie. Interiérové prvky ako žalúzie, roletky, záclony už nemajú taký veľký efekt. Keď sa slnečné lúče zastavia na vonkajšej žalúzii, teplo sa ani nedostane na presklenie, a teda dovnútra. Keď tienime v interiéri, slnečné lúče prejdú cez presklenie až na tieniaci prvok. Tým zohrievajú aj sklo, aj tienenie. A teda už to nemá efekt bránenia prehrievaniu, iba optický efekt, že v izbe nie je veľa slnka.

Markízy, pergoly, prístrešky

Sú vhodné na okná do obývacej izby, kuchyne či do jedálne. Môžu byť buď trvalé, výsuvné, alebo pohyblivé. Tie sú vhodnejšie v tom, že v zimnom období, keď je slnka málo, sa dajú stiahnuť a vieme zachytiť aj tých málo slnečných lúčov, ktoré sú.

Stavebné úpravy

Južné okná možno tieniť aj menšími markízami, pergolami, prípadne presahom strechy, horného podlažia a pod. Sú to stavebné úpravy, ktoré dokážu v lete eliminovať slnečné žiarenie. V lete je slnko cez deň veľmi vysoko, takže ak má južné okno nad sebou presah okolo 1,4 m, je dostatočne tienené v letné teplé dni. Vďaka tomu nemusíme tieniť priamo okno, môžeme si zachovať výhľad a eliminovať slnečné žiarenie.  

Západné a východné okná sa tienia zložitejšie. Slnko je v tomto čase nízko, takže jediné funkčné tienenie je priame, čiže žalúzia, alebo roleta. Alebo pergola, markíza a prístrešok, ale s veľkým vysúvaním. V prípade terasy, kde je strecha 4 m, je to určite dostačujúce.

V izbách je trochu vhodnejšie tienenie roletami, ktoré dodávajú aj pocit bezpečnosti, sú tichšie, mierne izolujú tepelne aj akusticky. V čase zatienenia však úplne zatvoria výhľad.

Keď to zhrnieme, najlepšie je mať veľké okná a na nich žalúzie.  Niekto by mohol povedať, že to je drahé. Pozrime sa teda trochu na túto tému aj cez ceny.

Ceny

Keďže väčšina domov má plastové okná, porovnáme to pre túto alternatívu. Pre dom 150 m2, s obytnými izbami 120 m2, by bola minimálna plocha okien 18 m2. V domoch, ktoré staviame my, to býva okolo 40 m2.

Priemerná cena plastového okna je 200 €/m2. Priemerná cena obvodovej murovanej steny s kontaktným zateplením a s omietkou je 140 €/m2. Cenový rozdiel medzi oknom a stenou je teda 60 €/m2.

Na zvýšenie plochy okien o 22 m2 je to zvýšenie ceny domu 1 320 €, t. j. zvýšenie celkovej ceny domu asi o 1 %.

Ceny žalúzií alebo iného tienenia neberieme do úvahy, pretože nie všetky okná sa tienia. Dávame predsa okná aj na sever, aj na východ, kde je pergola či markíza na terase. Takže v porovnaní s iným domom, ktorý by mal menšie okná, ale inak orientované a všetky by mali tienenie, je cena rovnaká.

Posúďte sami, či cena 1 320 €, resp. či jedno percento z ceny domu je vhodnou investíciou do veľkých okien vhodne orientovaných, ktoré nám doprajú veľa svetla, slnka a vytvoria pohodu a príjemné prostredie na ďalšie roky bývania.

V každom prípade naša skúsenosť je, že z tých 60 domov, ktoré sme naprojektovali, nám ešte žiadny klient nepovedal, že má veľké okná a že sa mu to nepáči, že by sa mu zle bývalo, lebo má doma veľa svetla a slnka. Pozrite si v galérii, ako môže vyzerať takto navrhnutý dom.

Comments