Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 47433/B.

Kontaktné osoby

ING. PETER SPEVÁK

Projekt a realizácia

 

spevak@zdrave-byvanie.sk

ING. ARCH. MAREK NÉMETH

Architektúra

+421 905 826 620

nemeth@synergies-architects.sk

ING. PETER SPEVÁK

Projekt a realizácia

spevak@zdrave-byvanie.sk

ING. ARCH. MAREK NÉMETH

Architektúra

+421 905 826 620
nemeth@synergies-architects.sk

Aj vy chcete dom, v ktorom sa budete cítiť celý rok ako na dovolenke?