Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
znenie platné od 25.05.2018

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: SYNERGIES architects s.r.o., so sídlom Čajakova 19, 811 05, Bratislava, IČO: 36819590 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom webovej stránky www.zdrave-byvanie.sk

Kontaktné údaje: Pokiaľ sa potrebujete na nás obrátiť ohľadom spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 948 310 777 alebo na e-mail: office@synergies-architects.sk

Účel spracúvania osobných údajov: Spracovanie údajov pre www.zdrave-byvanie.sk

Vedenie účtovníctva
Ak ste naším zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonom stanoveným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.

Vytvorenie obchodného styku
Takisto na vytvorenie obchodného styku (vytvorenie objednávky, dodanie objednávky, evidencia v obchodnej databáze zákazníkov, evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií).

Fotografie
Na niektorých našich akciách robíme foto- alebo videodokumentáciu. Fotografie používame v propagačných materiáloch. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť prostredníctvom našich kontaktných údajov vopred.

Cookies a Google Analytics
Pri pozeraní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej webovej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobovanie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytovať lepšie služby.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktorá zodpovedá stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme rôzne možné technické opatrenia, ktoré zamedzujú poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“)

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci, ktorí sú zaviazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme na to tretie strany.

Na zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovávateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Poskytovatelia platformy:
Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics

Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracúvateľa na uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme, že v takom prípade budeme pri výbere klásť na spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu, ako keby sme to robili pre seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv použiť, obráťte sa, prosím, na nás prostredníctvom e-mailu uvedeného vyššie ako kontaktný e-mail.

Máte právo na informácie, ako spracúvame osobné údaje, čo predstavuje túto stránku.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 dní doložíme, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Pokiaľ máte zmeny v osobných údajoch, máte právo na doplnenie, resp. na zmenu týchto údajov.

Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, máte pocit, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel ich spracúvania (napríklad odhlásením odberu newslettera obmedzujete účel spracúvania na zaslanie obchodných informácií).

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším právom je právo na výmaz alebo byť zabudnutý. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému čiastkových spracovateľov záloh. Na zaistenie tohto práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonom a musíme evidovať vystavené daňove doklady (objednávky, faktúry, zmluvy atď.) počas lehoty, ktorá je stanovená zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosti Úradu na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo so svojou sťažnosťou obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak o tomto podozrení vyrozumiete najprv nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa z odberu newslettera a obchodných informácií
E-maily s inšpiráciou, článkami, s produktmi a so službami vám zasielame, pretože ste náš zákazník, na základe vášho oprávneného záujmu.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter na základe vášho súhlasu.

V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť
Uisťujeme vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení zaväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.