Zatepľovať minerálnou vlnou alebo polystyrénom?

Ešte stále sa väčšina domov zatepľuje polystyrénom. Hlavným argumentom je cena. Hovorí sa, že polystyrén je o polovicu lacnejší ako minerálna vlna. Druhým argumentom je jednoduchšia montáž.

Všetky ostatné argumenty a vlastnosti hovoria v prospech minerálnej vlny. Spomeňme hlavne paropriepustnosť, nehorľavosť, väčšiu hmotnosť a tým aj tepelnú kapacitu, ekologickosť, a odolnosť proti škodcom (myši).

Poďme to teda porovnať, ktoré argumenty sú založené na pravde a či sú to tie správne, podľa ktorých sa rozhodovať.

Cena

1 m3 polystyrénu stojí cca 60 €, so zľavou ho človek vie bežne nakúpiť za 45 €. Kubík minerálnej vlny stojí cca 150 €, ale dá sa kúpiť aj okolo 100 €. Takže áno, cena je takmer dvojnásobná. Ibaže len za samotnú minerálnu vlnu. Pri zateplení 15 cm je to rozdiel zo 6,75 na 15 €, čiže 8,25 €. Poďme však ďalej.

Lepenie polystyrénu stojí v priemere: kleber 1,5 €, kotvenie 2 €, práce 14 €, omietka cca 10 €, sieťka 1 €, ostatná spotreba, stavbyvedúci, zisk, cca 10 €, takže celé zateplenie je v cene cca 45 €/m2. K tomu lešenie, montáž, demontáž, nájom, cca 4,5 €/m2.

Pri minerálnej vlne je to kleber 2 €, kotvenie 2,5 €, práce 15 €, omietka cca 10 €, sieťka 1 €, ostatná spotreba, stavbyvedúci, zisk, cca 10,5 €, takže celé zateplenie je v cene cca 56 €/m2. K tomu lešenie, montáž, demontáž, nájom, cca 4,5 €/m2.

Rozdiel je teda 11 €, čo je z ceny spolu s lešením 60,5 € iba 18,2 %.

Vo výsledku bežné domy majú 150-200 m2 fasády, takže rozdiel na celý dom je 1 500-2 000 €.

Prácnosť/rýchlosť    

Tento argument platí iba pri svojpomocnej výstavbe, keď si klient dom zatepľuje sám. Inak väčšina odborných partií má rovnaké tempo pre oba typy izolácií, čiže je to jedno. Zatepľovanie je závislé od počasia. Sú tam procesy, ktoré na seba nadväzujú, a to tvorí čas práce. Materiál to neovplyvňuje alebo iba minimálne. Vlna je ťažšia, čiže sa možno viac narobia. ale to je iný parameter, ktorý je zohľadnený v cene.

Takže máme tu jediný parameter v prospech EPS, a to 18,2 %, čiže ušetrenie 1 500-2 000 €, čo pri dome, cca 150-tis. € je 1,26 %, predstavuje podľa nášho názoru, zanedbateľný rozdiel.

A čo argumenty za minerálnu vlnu:

Paropriepustnosť

Toto je asi najviac diskutovaná téma v spoločnosti ohľadom zateplenia. Laboratórne skúšky deklarujú, že cez minerálnu vlnu prechádza para. To môže každý vnímať, už keď sa na ňu pozrie. Vidno, že je pórovitá, mäkká, vzdušná. Čiže aj voľným okom vidno, že tento materiál „dýcha“. Je to pre život v dome dôležité? Určite áno.

V dome sa tvorí veľké množstvo pár, ľudské telo je veľký producent, tiež varenie, pranie či sušenie. Táto para vo vzduchu je na základe fyzikálnych javov vytláčaná v niektorých obdobiach do exteriéru prirodzene. V prípade minerálnej vlny je jej to umožnené za predpokladu, že aj ostatné vrstvy sú paropriepustné. Preto sa musia pri zatepľovaní používať systémové lepidlá a paropriepustná fasáda.

V tomto prípade sa para nezadržiava v konštrukcii, nekondenzuje tam a nepodporuje sa vznik plesní. Polystyrén je nepriepustný, preto zadržiava paru medzi nosnou konštrukciou a zateplením. A tiež v dutine medzi lepiacou maltou, kde sa para kondenzuje na vodu. Okrem toho táto vlhkosť tvorí vhodné podmienky na hnilobu a plesne. Pri týchto argumentoch sa javí omnoho vhodnejšie zateplenie z minerálnej vlny.

Nehorľavosť

Zrejme každý už mohol vidieť, ako horí polystyrén. Vzniká pri tom obrovské množstvo čierneho dymu sprevádzaného agresívnym zápachom. Tieto exhaláty sú pre človeka extrémne nebezpečné. Polystyrén sa vyrába z ropy, preto má takýto priebeh horenia. Takže v prípade požiaru domu horí aj fasáda s nebezpečným sprievodným javom dymu.

V prípade minerálnej vlny, ktorá je vyrobená z kameňa, prevažne z čadiča, je horenie takmer nemožné. Minerálna vlna nešíri oheň, ani nehorí. Preto nie je nebezpečné, ak je v blízkosti požiaru. Je to aj z tohto hľadiska vhodnejší a bezpečnejší systém zateplenia.

Ekológia

Polystyrén je vyrobený z ropy, je veľmi škodlivý a ťažko sa ekologicky likviduje. Ekologická stopa je násobne väčšia ako pri minerálnej vlne.

Odolnosť proti škodcom

Myši nám môžu ľahko znepríjemniť bývanie. V prípade zateplenia polystyrénom je to pre ne dobré útočisko. Často sa prehryzú do zateplenia, robia si v ňom kanáliky a zdržiavajú sa tam. Keď nájdu väčší priestor, napríklad podomietkové rolety, zdržujú sa tam. Pri minerálnej vlne nepozorujeme takéto správanie. Je to kameň, čiže nedokážu ho prehrýzť, okrem toho pichá, je to nepríjemné. Tak pre ľudí, ako pre zver. Už aj pri práci s ňou je to nepríjemné, ťažko sa dýcha a pichá z toho celé telo. Tento efekt pozná aj zver. Preto je to omnoho vhodnejšia forma na zateplenie proti škodcom.

Ostatné vlastnosti, ktoré nemajú pre život až také výhody či nevýhody, menovať nebudeme. Tie vyššie spomenuté hovoria samy za seba.  Preto zvážte sami, či 1,26 % ceny navyše pri stavbe domu stojí za kvalitnejší život bez rizika plesní, hrozby požiaru a škodcov. Chcete bývať zdravo a kvalitne? Obráťte sa na nás.

Comments